Неділя, 2019-04-21, 16:41
Навігація

Статистика
Ви помітили помилку в тексті?
Виділіть текст з помилкою
та натисніть кнопку
Наша група

Свята
Св'ята УкрвЇни

Наш банер
Маріупольський машинобудівний коледж


Студентське самоврядування Маріупольського машинобудівного коледжу
Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»

 

Студентське самоврядування в ММК ДВНЗ «ПДТУ» є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. У студентському самоврядуванні беруть участь Студенти, які навчаються в навчальному закладі на всіх формах навчання. Кожен студент має право обирати і бути обраним до органів студентського самоврядування.
Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів, і є складовою громадського самоврядування навчального закладу. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, Положенням навчального закладу і Положенням про студентське самоврядування ММК ДВНЗ «ПДТУ».
Студентське самоврядування - це така форма управління, яка передбачає активну участь студентів у підготовці та реалізації рішень, що стосуються життєдіяльності навчального закладу, як в цілому, так і його підрозділів, включення студентів в різні види соціально значимої діяльності, прояв ініціативи студентства.
Участь в органах студентського самоврядування дає молодій людині можливість розкрити свій потенціал, реалізувати свої здібності, вчить приймати рішення і аналізувати результати, сприяє соціальному, моральному і творчому зростанню особистості.
Таким чином, беручи участь в роботі органів студентського самоврядування, молода людина отримує нові знання і можливості проявити ініціативу і лідерські якості. Метою діяльності студентського самоврядування є відносно контрольована соціалізація особистості людини, орієнтована на:
• забезпечення права на освіту і працю і реалізацію цього права;
• інтереси студентів, цілі розвитку; і завдання особистісного розвитку;
• створення умов для продуктивного руху студентів за тими шляхами, які вибрали вони самі відповідно до вимог суспільства, сім'ї та педагогічного колективу;
• формування у студентів вміння пізнавати світ, здійснювати дослідницьку та пошукову діяльність; • надання студентам допомоги в прийнятті рішень, в освоєнні найбільш індивідуально значимих і цінних методів розуміння себе та інших.

Основними завданнями функціонування студентського самоврядування виступають:
• створення реальної форми студентської демократії;
• виконання студентами ролей, пов'язаних з прийняттям рішень, проявом відповідальності і дисциплінованості;
• формування вміння працювати в колективі;
• розвиток здібностей творчо і діалектично оцінювати суспільні явища, поєднувати в собі переконаність з моральністю і культурою;
• формування сприйнятливості до інноваційного досвіду, народження власної ініціативи і нестандартного мислення;
• розвиток здатності самим виробляти думку, оцінювати явища і події, аналізувати, порівнювати, робити висновки;
• формування потреби постійно підвищувати свої освітній і професійний рівень в безперервній освіті протягом усього життя.

Структура Студентського Самоврядування
Студентське самоврядування здійснюється на рівні навчального закладу, його структурних підрозділів, курсу, гуртожитку. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування визначається «Положенням про студентське самоврядування» (на рік). Первинна структурна одиниця студентського самоврядування здійснюється на рівні академічної групи. Вищим органом самоврядування Коледжу є проведена раз на рік.
Студентська Рада Коледжу формується з найбільш активних студентів на виборній основі і здійснює такі функції як: затвердження плану розвитку студентського самоврядування на рік, яку представляють Студентською Радою; затвердження звітів по заходам, проведеним Студентською Радою; затвердження нормативних документів і розгляд питань, що виникають в ході життєдіяльності Коледжу.

Права і обов'язки органів студентського самоврядування Органи студентського самоврядування мають право:
• отримувати від адміністрації ММК ДВНЗ «ПДТУ» консультаційну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
• звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації коледжу, щодо питань належать до кола повноважень студентського самоврядування, отримувати відповіді на необхідні питання;
• вести конструктивний діалог з адміністрацією ММК ДВНЗ «ПТГУ» з приводу дій посадових співробітників, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії, відповідно до закону України «Про звернення громадян», вимагати реагування на скаргу відповідно до законодавства;
• делегувати представників до Всеукраїнських студентські конференції.

Яка зараз пара...
Учбовий рік: 2018/2019
Неділя, 2019-04-21, 16:41

Сьогодні вихідний,
відпочивай студенте!

Експрес новини

Моя анкета
Добрий день, Гость,

E-mail:
Пароль:

Корисні посилання

http://mon.gov.ua/

http://osvita.ua/

освітній портал Педагогічна преса


Експрес-опитування
Оцініть наш сайт?
Всего ответов: 269

Зараз на сайті

Дзвінки

счетчик посещений
Copyright by MMK PGTU © 2009-2019 | Angelika Gorobey